Regnradar

Regnradarbilderna visar den omedelbara nederbördsintensiteten mätt med väderradar. Data visas var 15: e minut i cirka 3 timmar.

  • Lätt
  • Måttlig
  • Tung