Isokyrö/Storkyro, tieliikenneonnettomuus: pieni

Isokyrö
Vägtrafikolycka

27.11.2021 23:57:37 Isokyrö/Storkyro tieliikenneonnettomuus: pieni