Kotka/Kotka, tulipalo muu: pieni

Kotka
пожар

08.04.2021 18:05:35 Kotka/Kotka tulipalo muu: pieni

Saman alueen hälytykset

Hälytystyyppi paikkakunta
пожарная тревога
Kotka

02.08.2021 07:55:07 Kotka/Kotka palohälytys

пожарная тревога
Kotka

02.08.2021 04:37:24 Kotka/Kotka palohälytys

дорожно-транспортное происшествие
Kotka

01.08.2021 10:49:37 Kotka/Kotka tieliikenneonnettomuus: pieni

пожарная тревога
Kotka

01.08.2021 08:14:18 Kotka/Kotka palohälytys

пожарная тревога
Kotka

01.08.2021 07:26:31 Kotka/Kotka palohälytys