Kotka/Kotka, tulipalo muu: pieni

Kotka
пожар

08.04.2021 18:05:35 Kotka/Kotka tulipalo muu: pieni

Saman alueen hälytykset

Hälytystyyppi paikkakunta
пожар в здании
Kotka

30.07.2021 17:33:05 Kotka/Kotka rakennuspalo: pieni

пожар
Kotka

30.07.2021 15:51:43 Kotka/Kotka tulipalo muu: pieni

дорожно-транспортное происшествие
Kotka

30.07.2021 14:06:46 Kotka/Kotka tieliikenneonnettomuus: pieni

пожарная тревога
Kotka

30.07.2021 12:51:00 Kotka/Kotka palohälytys

дорожно-транспортное происшествие
Kotka

30.07.2021 09:22:46 Kotka/Kotka tieliikenneonnettomuus: pieni