Kotka/Kotka, tulipalo muu: pieni

Kotka
пожар

08.04.2021 18:05:35 Kotka/Kotka tulipalo muu: pieni

Saman alueen hälytykset

Hälytystyyppi paikkakunta
спасение человека
Kotka

16.06.2021 13:37:31 Kotka/Kotka ihmisen pelastaminen vedestä

дорожно-транспортное происшествие
Kotka

16.06.2021 12:18:45 Kotka/Kotka tieliikenneonnettomuus: pieni

дорожно-транспортное происшествие
Kotka

16.06.2021 12:16:54 Kotka/Kotka tieliikenneonnettomuus: pieni

пожарная тревога
Kotka

16.06.2021 09:25:19 Kotka/Kotka palohälytys

дорожно-транспортное происшествие
Kotka

16.06.2021 08:32:43 Kotka/Kotka tieliikenneonnettomuus: pieni