Kotka/Kotka, tulipalo muu: pieni

Kotka
пожар

08.04.2021 18:05:35 Kotka/Kotka tulipalo muu: pieni

Saman alueen hälytykset

Hälytystyyppi paikkakunta
экологическая авария на суше
Kotka

11.05.2021 04:16:36 Kotka/Kotka öljyvah./ymp.onnet. maalla: pieni

экологическая авария на суше
Kotka

10.05.2021 16:05:10 Kotka/Kotka öljyvah./ymp.onnet. maalla: pieni

пожар в здании
Kotka

10.05.2021 13:05:38 Kotka/Kotka rakennuspalo: pieni

пожарная тревога
Kotka

10.05.2021 07:54:52 Kotka/Kotka palohälytys

предотвращение ущерба
Kotka

09.05.2021 20:06:15 Kotka/Kotka vahingontorjunta: pieni