Kotka/Kotka, rakennuspalo: pieni

Kotka
пожар в здании

20.10.2021 10:04:50 Kotka/Kotka rakennuspalo: pieni

Saman alueen hälytykset

Hälytystyyppi paikkakunta
пожарная тревога
Kotka

23.01.2022 06:19:29 Kotka/Kotka palohälytys

предотвращение ущерба
Kotka

22.01.2022 12:08:51 Kotka/Kotka vahingontorjunta: pieni

дорожно-транспортное происшествие
Kotka

21.01.2022 17:28:05 Kotka/Kotka tieliikenneonnettomuus: pieni

дорожно-транспортное происшествие
Kotka

21.01.2022 15:48:51 Kotka/Kotka tieliikenneonnettomuus: pieni

предотвращение ущерба
Kotka

21.01.2022 12:10:30 Kotka/Kotka vahingontorjunta: pieni