Kotka/Kotka, rakennuspalo maan alla: pieni

Kotka
пожар в здании

19.10.2021 19:43:37 Kotka/Kotka rakennuspalo maan alla: pieni

Saman alueen hälytykset

Hälytystyyppi paikkakunta
пожарная тревога
Kotka

27.06.2022 13:08:57 Kotka/Kotka palohälytys

пожарная тревога
Kotka

27.06.2022 06:31:12 Kotka/Kotka palohälytys

пожарная тревога
Kotka

26.06.2022 22:29:30 Kotka/Kotka palohälytys

пожар
Kotka

26.06.2022 01:09:28 Kotka/Kotka tulipalo muu: pieni

спасение человека
Kotka

26.06.2022 00:13:38 Kotka/Kotka ihmisen pelastaminen vedestä